Blog Jadwigi Emilewicz

Oświadczenie po rezygnacji Jagny Marczułajtis-Walczak

W związku z rezygnacją posłanki PO Pani Jagny Marczułajtis-Walczak z funkcji Przewodniczącej Komitetu Konkursowego Kraków 2022 pragniemy docenić jej decyzję, która była efektem wykazanych nieprawidłowości w działaniu stowarzyszenia – niejasnych kryteriów doboru pracowników, braku przejrzystości i celowości zamawianych usług oraz prowadzeniu polityki informacyjnej wykraczającej poza standardy rzetelności i uczciwości.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że rezygnacja Przewodniczącej nie rozwiązuje innych problemów wokół procedury aplikacyjnej. Zwracamy się z pytaniami do pp. Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy:

  1. Czy przyjęta forma prawna – stowarzyszenie samorządowe – jest najlepszym rozwiązaniem zarządzania wielomilionowym budżetem przewidzianym na procedurę aplikacyjną? Czy formuła ta nie powinna zostać zmieniona na spółkę prawa handlowego, dzięki czemu podejmowane przez nią decyzję będą podlegać realnej kontroli społecznej?

  2. Jak będą wyglądać teraz przygotowania do referendum, w którym Krakowianie zdecydują o ZIO 2022?

  3. Kto stanie na czele Komitetu Konkursowego i jakie będą kryteria doboru osób zarządzających stowarzyszeniem?

  4. Czy po zmianie lokalizacji imprez mających początkowo odbywać się w Katowicach i Oświęcimiu, miasta te wycofały się z działalności w stowarzyszeniu, a co ważniejsze czy wycofały swoje składki członkowskie? Jeżeli tak, to które gminy będą musiały wyrównać różnicę finansowe i jakie dodatkowe obciążenia zostaną nałożone na Kraków? Czy ww. miasta zwróciły się o zwrot wcześniej wpłaconych kwot ?

  5. Czy prawdą są doniesienia o wstrzymaniu przez województwo przekazywania składek na rzecz stowarzyszenia? Jeżeli tak, to jak, kiedy i na jakich warunkach składki zostaną uregulowane? Jak wpływa to na działania stowarzyszenia i proces aplikacyjny?

Liczymy na szybką i szczegółową odpowiedź, którą będziemy mogli przekazać zainteresowanym tą kwestią mieszkańcom Krakowa, w ramach trwającej od dłuższego czasu akcji informowania o warunkach organizacji ZIO 2022, którą prowadzi Polska Razem Jarosława Gowina.

Jadwiga Emilewicz, Pełnomocnik PRJG w Województwie Małopolskim